Wat is een verzamelpunt eigenlijk?

Ieder mens wordt omhuld door een energieveld, de aura.  Het Verzamelpunt is het epicentrum van dit elektromagnetische energieveld dat elk mens heeft. Het is zeer helder en heeft een intense energie. Bij de geboorte bevindt het verzamelpunt zich in de navelstreek. Tijdens de eerste 7 levensjaren verplaatst het zich naar boven. De locatie bij een gezonde volwassene ligt net boven het hartchakra, dicht bij de thymusklier. De plaats van het Verzamelpunt bepaalt onze waarneming. Het reflecteert  de toestand van onze fysieke of psychische gezondheid en onze geestestoestand. Zijn locatie beïnvloedt dus ook de staat van de chakra’s, de staat van de klieren en de organen waar een relatie mee is, het immuunsysteem, de lichaamshouding en zelfs de huidkleur. De meeste mensen hebben nog nooit van het verzamelpunt gehoord en weten niet dat we er één hebben (of soms zelfs meer dan één).

 

Wat doet het verzamelpunt?

Het verzamelpunt heeft invloed op alles van ons: onze uitstraling, onze intelligentie, ons humeur, onze gezondheid, onze manier hoe we de wereld ervaren, onze reacties naar onszelf, onze omgeving, onze interactie en onze verhouding met anderen, onze prestaties, ons geloof en spiritualiteit, onze beslissingen. Kortom, het heeft grote invloed op hoe we ons gedragen, hoe we ons voelen en hoe we de wereld om ons heen waarnemen.

O.a. stress, medicijngebruik, drugs, een trauma of ongeval kunnen plotseling een afwijkende locatie (verplaatsing vanaf het centrum) veroorzaken. Het energiesysteem wordt even flink door elkaar geschud. Maar ook iets zo simpel als het langzaam toenemen van de stress, een verandering in je relatie met een belangrijk persoon of andere mensen in je leven, verandering van werk, een kennelijk klein ongeluk, een ziekte die energie kost, zelfs iets onbelangrijks als een flinke griep of klierontsteking, etc. – ieder van deze dingen kan het verzamelpunt verplaatsen. Soms gebeurt dit snel, soms langzaam, zoals bij permanente stress of bij een voortschrijdende ziekte.

Een afwijkende positie veroorzaakt verstoringen in de energieverdeling. Dit kan leiden tot zowel lichamelijke als psychische klachten. Je merkt bijvoorbeeld dat je niet langer de uitdagingen van het leven aan kunt of de dagelijkse gebeurtenissen, zoals je dat voorheen wel kon. We zijn ons wel bewust van bepaalde veranderingen maar kunnen meestal niet verklaren waarom of hoe we ineens anders zijn dan de persoon die we ‘toen’ waren. We begrijpen niet waarom we geen voldoening meer halen uit de dingen waar we eens zoveel plezier in hadden,  waarom we niet meer zo fysiek en mentaal kunnen presteren zoals voorheen of waarom het leven op de een of andere manier veranderde voor ons. We lijken erg te zijn veranderd.

 

Welke resultaten kun je verwachten na correctie?

Door het verzamelpunt te corrigeren en naar de juiste plaats terug te brengen kan verbetering en herstel van de klachten worden bevorderd. Het lichaam wordt gereset naar de oorspronkelijke stand. Een verzamelpuntcorrectie brengt een persoon geestelijk en lichamelijk weer in balans. Organen kunnen beter gaan functioneren. Klachten kunnen verdwijnen of kunnen beter behandelbaar zijn. Ook kan een verzamelpuntcorrectie worden ingezet ter ondersteuning bij een behandeling, therapie, operatie of een andere ingreep. De juiste locatie vergroot de kans op herstel bij ziekte en operatie. In Engeland wordt het om die reden al in verschillende ziekenhuizen toegepast.

Na de correctie ervaart u duidelijke verbeteringen in de lichamelijke en/of geestelijke situatie. Dit is de perfecte start en basis voor herstel.  U wordt zich bewust van een grotere rust en kalmte en krijgt een sterker gevoel van eigenwaarde. Een cliënt die een verzamelpuntcorrectie heeft gehad, verlaat dikwijls de praktijk met helder stralende ogen, een gezonde huidkleur en meer rechtop lopend. Vaak is de verandering van de houding en/of de gedragsverandering onmiddellijk, maar dit kan ook een wat langere tijd in beslag nemen. Een groot deel van de mensen wordt zich bewust van een grotere rust/kalmte, een gevoel van een doel hebben en een sterker gevoel van eigenwaarde.

 

Hoe gaat een verzamelpuntcorrectie in z’n werk?

De verzamelpuntcorrectie is een eenvoudige procedure die in korte tijd kan worden uitgevoerd. Eerst wordt het verzamelpunt gelokaliseerd door het aftasten van de huid aan de voor- en achterzijde van het lichaam. Het bovenlichaam moet hiertoe volledig ontbloot zijn. Met een speciaal geslepen kristal wordt daarna het verzamelpunt gecorrigeerd. Hierbij worden ook een paar klappen op de rug gegeven (corrigerende tikken?).

In totaal zal dit allemaal 30-45 minuten in beslag nemen.

Na de behandeling is het raadzaam voldoende water te drinken en een aantal dagen rust in te plannen, dus: geen alcohol, drugs, harde muziek, fanatiek sporten: dit om te voorkomen dat het Verzamelpunt weer terug verplaatst naar de oude locatie!

Twee weken na de behandeling kunt u gratis laten controleren of het verzamelpunt op z’n plek is blijven zitten en indien nodig wordt ‘ie dan ook opnieuw gecorrigeerd.

Een verzamelpuntcorrectie kost 55 euro inclusief BTW.

De controle na twee weken is gratis.

 

Wil je een afspraak maken, mail dan naar: maaikevanpelt@hotmail.com