Disclaimer

Hoewel de eigenaar en bewerkers van deze website zorgvuldigheid in acht nemen bij het samenstellen en onderhouden van deze website, kunnen zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Zij garanderen evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Zij wijzen iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.